Chứng chỉ và Sự Phù hợp

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Chứng chỉ của Riken Keiki xác nhận về năng lực bảo dưỡng và sửa chữa các loại máy đo khí

14/04/2016

Tiêu chuẩn TCVN ISO/EC 17025 : 2005

Tiêu chuẩn TCVN ISO/EC 17025 : 2005

Sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng trong phòng hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn của TCVN ISO/EC 17025 là yêu cầu không thể thiếu nhằm nâng cao sự chính xác, đem lại sự an toàn cao hơn trong việc sử dụng máy đo khí.

14/04/2016
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi