Vì sao cần hiệu chuẩn máy đo khí?

Tuổi thọ cảm biến khí (sensor)

Tuổi thọ cảm biến khí (sensor)

Các cảm biến khí (sensor) thường tích hợp các công nghệ tốt nhất tại từng thời điểm sản xuất nên hầu như chúng rất tốt sau khi xuất xưởng.

15/04/2016

Hiệu chuẩn máy đo khí (Calibration gas detector)

Hiệu chuẩn máy đo khí (Calibration gas detector)

Như đã phân tích ở trên thì các máy đo khí cần tái hiệu chuẩn định kỳ. Vậy, để đưa giá trị đo của chúng về chuẩn, chúng ta cần mẫu chuẩn tham chiếu để hiệu chuẩn máy đo khí.

15/04/2016
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi