Tính chất và sự nguy hiểm của khí cháy (Iso-Butane: i-C4H10)

Tính chất vật lý

Là loại khí hóa lỏng trong suốt, có mùi đặc trưng

Độ hòa tan trong nước

Không hóa tan

Tỉ trọng

0.6

Điểm nóng chảy

-160℃

Điểm sôi

-12℃

Điểm bốc cháy

460℃

Độc tính

Sự đánh lửa & gây cháy nổ

Gây cháy nổ trong không khí. Tầm gây cháy = 1.8% ~ 8.4%

Hiệu ứng vật lý

Hít thở trong 30 phút gây cảm giác khó chịu và khó thở.

Source: Riken Keiki

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi