Công nghệ đốt và xứ lý rác

Khi đốt rác thải, các hợp chất lưu huỳnh bị tiêu hủy tạo ra tro có chứa Sulfides. Những Sufides này trở thành tác nhân tạo khí Hydrgen Sulfide (H2S). Trong quá trình này, khí Oxygen cũng bị hấp thu gây thiếu Oxy trong không khí.

Source: Riken Keiki

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi