Sự ảnh hưởng khí Carbon Monoxide (CO) tới con người

Nồng độ (ppm)

Tác dụng và độc tính

100

Không có tác dụng đáng kể nào, có thể trong vài giờ.

200

Gây nhức đầu nhẹ khoảng 1.5 giờ.

400 ~ 500

Nhức đầu, ù tai, buồn nôn trong khoảng 1 giờ.

600 ~ 1000

Mất ý thức trong khoảng 1 ~ 1.5 giờ.

1500 ~ 2000

Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bất tỉnh 0.5 ~ 1 giờ

3000 ~ 6000

Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn kéo dài trong vài phút. Kéo dài 10 ~ 30 phút có thể gây tử vong

10000

Ngay lập tức mất ý thức và gây tử vong.

Source: Riken Keiki

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi