Tính chất và sự nguy hiểm của khí cháy (Methane: CH4)

Tính chất vật lý

Khí trong suốt, không mùi.

Độ hòa tan trong nước.

Ít tan trong nước. Hòa tan trong Ethanol và các dung môi hữu cơ khác.

Tỉ trọng

0.6

Điểm nóng chảy

-182.5℃

Điểm sôi

-161.5℃

Điểm bốc cháy

537℃

Độc tính

Sự đánh lửa và gây cháy nổ

Gây cháy nổ trong không khí. Tầm gây cháy = 5.0% ~ 15.0%

Hiệu ứng vật lý

Hít thở trong 30 phút gây khó thở và khó chịu.

Source: Riken Keiki

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi