Sự ảnh hưởng khí Hydrogen Sulfide (H2S) tới con người

Nồng độ (ppm)

Tác dụng và độc tính

0.025

Mùi không rõ ràng. Cảm nhận theo từng người.

0.3

Mùi rõ rệt hơn.

35

Mùi rõ hơn.

10

Kích thích màng nhầy mắt. 

2040

Mùi nặng, gây kích thích màng phổi.

100

Hít thở từ 2 ~ 15 phút. Mắt và đường hô hấp bị kích thích khoảng 1 giờ. Tiếp tục hít trong khoảng  8 ~ 48 giờ liên tục có thể gây tử vong.

170300

Tiếp xúc dưới 1 giờ có thể không gây hại.

400700

Sẽ nguy hiểm nếu kéo dài từ 0.5 ~ 1 giờ.

800900

Mất ý thức, ngừng thở và tử vong.

1000

Mất ý thức ngay lập tức và gây tử vong

Source: Riken Keiki

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi