Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí cầm tay
Model: NP-1000

Danh mục: Máy dò khí cầm tay 
Đạt chuẩn: ATEX, IECEx, CE, TIIS 
Cấp độ bảo vệ: IP67 
Khí đo : Các loại khí cháy 
Lấy mẫu khí : Bơm hút khí 

Có thể chọn lọc khí cơ bản

Có thể lựa chọn khí mục tiêu

Chức năng tăng cường bơm

Tự động chuyển đổi phạm vi

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi