Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí đeo tay
Model: GW-3 series

Danh mục: Máy dò khí cá nhân

Đạt chuẩn: IECEx/ATEX/CE

Cấp độ bảo vệ: IP66/68

Khí đo: O2/CO/H2S

Phương thức lấy mẫu: Khuếch tán

Nhỏ nhất và nhẹ nhất trong số các máy đo khí cá nhân

Tuổi thọ cảm biến được kéo dài lâu hơn với công nghệ mới

Cảm biến kép được phát triển theo công nghệ mới đồng thời phát hiện 2 loại khí khác nhau

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi