Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu/ Máy quan trắc khí cầm tay
Model: GX-2009

Danh mục : Máy đo khí cầm tay 
Khí đo: HC/CH4 Oxy, CO, H2
Đạt chuẩn: ATEX, IECEx, CSA, CE, JML 
Cấp độ bảo vệ: IP67 
Lấy mẫu khí: Khuếch tán

Dò tìm đồng thời theo thời gian thực 4 loại khí khí cháy %LEL, O2, H2S & CO

Hiển thị lớn đồng thời 4 loại khí

Chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP67

Còi báo động lớn 95dB trong khoảng 30cm

Có 3 cửa sổ chứa đèn LED báo động

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi