Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí/ Máy quan trắc khí cầm tay
Model: GX-2012

Danh mục: Máy dò khí cầm tay 
Khí đo HC/CH4, Oxy, CO, H2S , riken keiki gx-2012
Đạt chuẩn: ATEX, IECEx, TIIS, CE 
Cấp độ bảo vệ: IP67 
Lấy mẫu khí: Bơm hút khí 

Giám sát khí cháy %LEL, %vol; khí O2; H2S và CO (GX-2012)

Giám sát khí cháy ppm,  %LEL, %vol; khí O2; và CO (GX-2012GT)

Chế độ kiểm tra Barhole

Lưu nhớ dữ liệu theo yêu cầu

Ngừng bơm theo yêu cầu để kéo dài thời gian sử dụng pin

Đạt tiêu chuẩn an toàn  ATEX / IECEx / CE

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi