Chi tiết sản phẩm

Máy đo khí Formaldehyde (HCHO) trong không khí
Model: FP-31

Tính năng: 
- Đo được ở nồng độ cực thấp 0.005ppm. 
- Cấp độ bảo vệ: IP67 
- Màn hình hiển thị lớn, dễ dàng đọc kết quả. 
- Phương pháp lấy mẫu khí: Bơm hút. 
- Tự động lưu dữ liệu đo, có chức năng kết nối máy tính. 

Đo nồng độ thấp của formaldehyde

1 đơn vị=0.005ppm (phạm vi đo 0-0.4ppm)

Hoạt động dễ dàng

Dễ dàng đọc giá trị với màn hình LCD lớn

Hệ thống tự kiểm tra

Ít ảnh hưởng với khí khác

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi