Chi tiết sản phẩm

Máy đo đa khí xách tay
Model: RX-8500

Danh mục: Máy đo khí xách tay 
Khí đo HC/CH4, Oxy, CO, CO2
Đạt chuẩn: IECEx, ATEX, TIIS, MED, CE, MED (pending) 
Cấp độ bảo vệ: IP67 
Lấy mẫu khí: Bơm hút khí 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi