Chi tiết sản phẩm

Hệ thống đo khí LPG (có tích hợp UPS))
Model: GP-147

Danh mục: Hệ thống lắp cố định 
Đạt chuẩn : CE 
Khí đo Khí cháy, LPG 
Có tích hợp bộ lưu điện UPS 

Chức năng lựa chọn sao lưu điểm

Dễ dàng để truy cập vào chế độ bảo dưỡng

Chức năng giám sát hệ thống liên tục

Màn hình CLCD đỏ./ xanh

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi