Các thiết bị đo nồng độ khí thường sử dụng trong phòng cháy chữa cháy

Các thiết bị đo nồng độ khí thường sử dụng trong phòng cháy chữa cháy:

+ Các thiết bị cầm tay:

GX-2009 

- GX-2012 

- GX-6000 

- GX-8000 

- OX-03, CO-03, HS-03, GP-03

+ Các thiết bị cố định:

- GD-A80

- GD-D58

- SD-1

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN  
Kết nối với chúng tôi